Velg en side

Vi tilbyr klauvskjæring. Med tilbehør.

Når du er vår kunde tar vi på oss ansvaret med å gjøre din opplevelse så god som mulig. Klauvskjæring er nødvendig, men det trenger ikke være en plage. Når vi kommer til deg er både vi og utstyret klart og det er bare å komme i gang. 

Hva er inkludert?

Dette kan du forvente…

Som en høyst serviceinnstilt bedrift tilbyr vi mer enn bare klauvskjæringen i seg selv. Dette er av den typen jobb som må gjøres. Da er vår oppgave å gjøre den smertefri for deg som kunde.

Vi er der til jobben er gjort

Når du har bestilt våre tjenester er hele dagen satt av til deg.

Alt utstyr er med

Du trenger ikke tenke på noe annet enn å ha dyrene klare.

Dine forberedelser

Når vi er hos deg kan du lene deg tilbake og vente på at jobben er gjort, men før den tid er det et par ting du bør gjøre for å forberede deg og dyrene.

Kilde: Animalia, 2019

Tilgang til varmt vann

Klauvskjærer skal ha tilgang til varmt vann og mulighet for skikkelig reingjøring av klauvboks og annet utstyr, innendørs/under tak der boksen tas ut av fjøset. Det bør være fast dekke der en skal vaske, gjerne betong og med sluk og avrenning. Videre må det må være tilstrekkelige mengder varmt vann inkludert slange og høytrykksspyler (helst med steamerfunksjon) og tilgang til strøm i nærheten av vaskeplassen.

Arealbehov

Klauvboksen må kunne plasseres et sted under tak der dyra relativt enkelt kan drives gjennom. Hydrauliske klauvbokser trenger en gulvflate med arbeidsareal på minimum 3 meter bredde x 5–6 meter lengde x 2.6 meter høyde. Døråpningen bør være 2,4 x 2,4 meter, men gjerne 3 x 3 meter. Moderne klauvbokser veier opp til 1 600 kg og trenger tørre, stødige og faste underlag. De flyttes på hjul. Store nivåforskjeller i gulvet der boksen skal inn, må unngås. Med tanke på selve klauvskjæringen, er det beste å plassere klauvboksen slik at man får utnyttet den naturlige dyreflyten i fjøset. Løsninger der klauvboks og eventuelt fotbad plasseres et sted i nær tilknytning til dyrerommet, men ikke i selve dyrerommet, er å foretrekke.

Det bør alltid tilrettelegges for fotbad i nye fjøs. De fleste besetninger bør også ha en stasjonær klauvboks til behandling av enkeltdyr.

Strømtilgang

Det må være tilgang til minimum 32 ampere sikret trefasefase sikringer i rimelig nærhet til klauvskjæringsstedet. Det må også være tilgang til strøm i nærheten av ankomstplass og vaskested.

Sikkerhet og ansvar

Drivganger og løse grinder som fører kua helt inn i klauvboksen bør være tilgjengelig i løsdriftsfjøs, slik at grime ikke er nødvendig. Noen klauvskjærere har ventebokser og drivganger selv og foretrekker å benytte disse. Dyreeier plikter å stille minst én hjelpemann til disposisjon. Av praktiske og sikkerhetsmessige årsaker bør det helst være to medhjelpere. Klauvskjæring er ikke en én-mannsjobb. Det er svært arbeidskrevende, slitsomt og kan være farlig å drive dyr alene.

Skrivet «Kvalitetssikret klauvskjæring» som alle I Norsk klauvskjærerlag skal følge, sier at klauvskjærer har ansvar forselve klauvskjæringen. Også inne i boksen kan det være grunner til at skader skjer uten at klauvskjærer kan belastes for dette.

Det er viktig at alle dyra tilvennes mennesker fra ung alder, slik at de blir lettere å håndtere. Ku og kalv bør skilles før klauvskjæring. Dette er spesielt viktig for ammeku. Eventuelle okser må også skilles fra.

Dersom du har spørsmål om hvordan du skal forberede deg på vår ankomst er det bare å ta kontakt. Trykk på knappen for å sende melding.

Nord-Norsk Klauvskjæring

Leverandør av klauvskjæringstjenester i Nord-Norge

E-post

post@nnklauv.no

Ring oss

462 86 600

Send oss en melding

Dette blir sagt om oss.

Takker bjørnsn brothers for væll utført jobb på gaddskog kyrn

Takk førr trivelig besøk, utmerket service og kjempetrivelige karer.

15 stk. Nrf damer takker Sigve for godt arbeid i dag. Ser fram mot inne sesong med nyklipte nagler